Missie en Visie

Missie

KLIK is dé vereniging van vrijgevestigde zorgverleners in heel Drenthe, die op professionele wijze (ortho) pedagogische, psychologische en psychiatrische zorg biedt voor de inwoners van Drenthe van alle leeftijden; dichtbij, persoonlijk en professioneel.

Visie

KLIK werkt samen met de verschillende gemeenten en andere partners om zo professioneel, efficiënt, laagdrempelig en thuisnabij geestelijke gezondheidszorg te bieden.

We leveren op flexibele wijze maatwerk in de transitie van de jeugdzorg en zorgen voor continue kwaliteitsbewaking en ontwikkeling van nieuwe zorgproducten die nodig zijn om aan te sluiten bij de zorgvragen. Hiermee wordt op provinciaal en lokaal niveau  in gezamenlijkheid zorg gedragen voor de continuïteit van verantwoorde jeugdzorg.

Zorgverzekeringen

De VNG wil de zorgverzekeraars inschakelen om te kijken welke hulp waar nodig is bij de transitie van de jeugdzorg in 2015. Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) verwacht dat deze samenwerking de gaten dicht die er nu volgens rapporteurs zijn bij de overdracht. Het probleem bij de overheveling is onder meer dat gemeenten niet weten waar ze aan toe zijn. Dit knelt vooral bij de jeugdpsychiatrie. Deze zorg is heel specialistisch, en het is daarom moeilijk om niet te veel of te weinig zorg in te kopen. Verzekeraars zouden hierover gedetailleerdere informatie over hebben.

Zorgkantoren

Van Rijn zegt dat gemeenten geen persoonlijke dossiers krijgen, maar een algemeen beeld van welke hulp nodig is. Hij zegt dat de zorgkantoren van verzekeraars straks ook de inkoop van jeugdzorg kunnen doen.

De politiek

Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. Hierbij zijn drie moties aangenomen:

  1. Er dient een jaarlijkse terugrapportage te komen over de kwaliteit van de hulp in relatie tot het budget.
  2. Er moet een meldpunt komen voor ouders, professionals en gemeenten voor signalen over de overheveling van de jeugd-GGZ.
  3. Waarborg dat de jeugdzorg van landelijk werkende instellingen beschikbaar blijft.