Praktijk van Dijk

Praktijkinformatie

Praktijk van Dijk
Asserweg 4
9409TG Loon (gem. Assen)
0633163345

Beschrijving

Praktijk van Dijk is een zelfstandig gevestigde praktijk die zich richt op ouders, kinderen, jeugd en adolescenten. Er wordt gebruik van wetenschappelijk getoetste effectieve behandeltechnieken zoals EMDR en Cognitieve gedragstherapie. U kunt hier terecht wanneer er sprake is van angst, somberte, psychosomatische klachten, trauma, negatief zelfbeeld of gedragsproblemen. Ook intelligentie-onderzoek behoort tot de mogelijkheden.

Aandachtsgebieden

 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Angstproblematiek
 • Autisme Spectrum Stoornissen
 • Eetstoornissen
 • Gedragsproblematiek
 • Hoogbegaafdheid
 • Intelligentie
 • Opvoedingsondersteuning
 • Psychosomatische klachten
 • Rouw
 • Scheidingsproblematiek
 • Stemmingsproblematiek
 • Traumata

Zorgaanbod

 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Diagnostiek
 • EMDR
 • Individuele therapie
 • Oplossingsgerichte therapie

Dienstaanbod

 • Intelligentie en didactisch onderzoek
 • Psychodiagnostiek
 • Psychologische behandeling
 • School- en beroepskeuzebegeleiding
Terug naar het ledenoverzicht