PEP-Wiersma

Praktijkinformatie

PEP-Wiersma
Brinkenhalte 20
7812HX EMMEN
0591 632823

Beschrijving

Psychologische Expertise, Psychotherapie & Dyslexiezorg:
Diagnostisch psychiatrisch en (neuro)psychologisch onderzoek inzake ontwikkelingsproblemen en leerproblemen (ADHD/ ADD, NLD, ASS (autismespectrumstoornis: Autisme, Asperger, PDD-NOS), Dyslexie, Dyscalculie, aandachtsproblemen, concentratieproblemen), angst, stemmingsproblemen, gedragsproblemen en/of persoonlijkheidsproblemen.
Behandeling, bestaande uit: ouderbegeleiding, individuele behandeling of groepstraining inzake sociale vaardigheden, begeleiding bij leerproblemen, training bij executieve functieproblemen, cognitieve gedragstherapie, vergoede dyslexiezorg volgens CvZ-protocol: dyslexiebehandeling met de F&L-methode. Lid van/ aangesloten bij: NIP (register psycholoog NIP, kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP), NVGzP, NVP, LVVP, VGCt (cognitief gedragstherapeut), NVRG (relatie- en gezinstherapeut), VKJP (kinder- en jeugdpsychotherapeut), NRD.

Aandachtsgebieden

 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Angstproblematiek
 • Autisme Spectrum Stoornissen
 • Dyscalculie
 • Dyslexie
 • Gedragsproblematiek
 • Intelligentie
 • Opvoedingsondersteuning
 • Psychosomatische klachten
 • Stemmingsproblematiek

Zorgaanbod

 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Diagnostiek
 • E-Health
 • EMDR
 • Individuele therapie
 • Oplossingsgerichte therapie

Dienstaanbod

 • Intelligentie en didactisch onderzoek
 • Psychodiagnostiek
 • Psychologische behandeling
Terug naar het ledenoverzicht