Educatie Plus

Praktijkinformatie

Educatie Plus
Brandemaat 35
7943 EV Meppel
0522-242500

Beschrijving

Onderwijsontwikkeling,Onderwijs, Studie,Leren, Begeleidining, Diagnostiek, Training Ontwikkelingsbegeleiding, Orthopedagogiek, Studiebegeleiding, Weerbaarheidstraining, Faalangstreductie.

Aandachtsgebieden

 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Autisme Spectrum Stoornissen
 • Dyscalculie
 • Dyslexie
 • Gedragsproblematiek
 • Hoogbegaafdheid
 • Intelligentie
 • Opvoedingsondersteuning

Zorgaanbod

 • Diagnostiek
 • Individuele therapie

Dienstaanbod

 • Groepstrainingen
 • Intelligentie en didactisch onderzoek
 • Remedial teaching
 • School- en beroepskeuzebegeleiding
 • Psychodiagnostiek
 • Psychologische behandeling
Terug naar het ledenoverzicht