Praktijk "De Speelboom"

Praktijkinformatie

Praktijk "De Speelboom"
Stelling 16
9422 L Smilde
0592 412012

Beschrijving

Praktijk voor leven en leren
remedial teaching
creatieve begeleiding
ouder- en kindbegeleiding

Aandachtsgebieden

 • Dyscalculie
 • Dyslexie
 • Hoogbegaafdheid
 • Opvoedingsondersteuning
 • Rouw
 • Scheidingsproblematiek

Zorgaanbod

 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Diagnostiek
 • Groepstherapie
 • Individuele therapie
 • Oplossingsgerichte therapie

Dienstaanbod

 • Intelligentie en didactisch onderzoek
 • Remedial teaching
 • School- en beroepskeuzebegeleiding
 • Supervisie
Terug naar het ledenoverzicht