Horizon begeleiding

Praktijkinformatie

Horizon begeleiding
Zeijerweg 4
9487TB Ter Aard
0592 241216

Beschrijving

Wij zijn een kleinschalige AWBZ-erkende organisatie en bieden specialistische individuele begeleiding en groepsbegeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen. Ons werkgebied is Groningen, Friesland en Drenthe, onze cliënten worden begeleid in hun directe leefomgeving en op de locaties in Groningen en Leeuwarden.

Onze doelgroep bestaat veelal uit jongeren met ASS gerelateerde problematiek (Autisme, PDD-NOS, Asperger)en/of ADHD of angst. Als gevolg van hun beperking kunnen zij te maken krijgen met (dreigend) schooluitval of andere maatschappelijke uitval. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van thuiszitters in het voortgezet onderwijs (TTVO)en arbeidstoeleiding in combinatie met deelcertifiering. Wij werken intensief samen met VSO Sprengen College en ivio@school (thuisonderwijs). Hierdoor is het mogelijk om maatwerk te leveren; onze begeleiding wordt voor iedere cliënt afgestemd op een individueel lesprogramma op maat (Sprengen College), zodat de jongeren weer aan de slag kunnen met school,werk of andere dagbesteding.

Aandachtsgebieden

  • Aandachts- en concentratieproblemen
  • Angstproblematiek
  • Autisme Spectrum Stoornissen
  • Gedragsproblematiek
  • Hoogbegaafdheid
  • Psychosomatische klachten
  • Stemmingsproblematiek
  • Tics en/of dwang
  • Traumata

Dienstaanbod

  • School- en beroepskeuzebegeleiding
Terug naar het ledenoverzicht