OOSTEINDE kinderen en jeugd

Praktijkinformatie

OOSTEINDE kinderen en jeugd
Rheebruggen 10
7964KR Ansen
0521-351240

Beschrijving

OOSTEINDE kinderen en jeugd

OOSTEINDE kinderen en jeugd is een samenwerkingsverband van een aantal zelfstandig gevestigde orthopedagogen en GZ-psychologen. Daarnaast werken wij samen met een tweetal integratief kindertherapeuten. We hebben ook de mogelijkheid om een kinderpsychiater te consulteren.

OOSTEINDE kinderen en jeugd houdt zich bezig met diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.
Ouders en leerkrachten zijn hierbij belangrijke participanten.

OOSTEINDE kinderen en jeugd is in 2009 geopend. De praktijk is voortdurend in ontwikkeling om in een
zo compleet mogelijk aanbod van diagnostiek, behandeling en begeleiding met betrekking tot kinderen en jongeren te voorzien.

OOSTEINDE kinderen en jeugd is laagdrempelig en probeert zoveel mogelijk te werken met een korte wachtlijst. De lijnen met de verwijzers, zoals huisartsen en scholen, zijn kort.

OOSTEINDE kinderen en jeugd nodigt u na uw aanmelding uit voor een eerste gesprek. In dit intakegesprek worden de hulpvragen, wensen en verwachtingen besproken en de mogelijkheden van OOSTEINDE kinderen en jeugd geschetst. Aan het eind van dit gesprek wordt afgesproken hoe het traject verder zal verlopen.

OOSTEINDE kinderen en jeugd biedt zowel onderzoek als begeleiding op het terrein van intelligentie, leerproblemen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij onderzoek kan het gaan om gesprekken, observaties, het invullen van vragenlijsten of uitgebreidere diagnostiek. Bij begeleiding gaat het om gesprekken met kinderen, jongeren en/of hun ouders. Soms verwijzen wij, uiteraard in overleg met u, een kind door omdat we denken dat het in de spelkamer beter tot zijn recht komt. Verder bieden wij onder andere faalangst- en sociale vaardigheidstrainingen. Ook verzorgen wij spel- en praatgroepen voor kinderen van gescheiden ouders.

Aandachtsgebieden

 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Angstproblematiek
 • Autisme Spectrum Stoornissen
 • Gedragsproblematiek
 • Hoogbegaafdheid
 • Intelligentie
 • Opvoedingsondersteuning
 • Psychosomatische klachten
 • Rouw
 • Scheidingsproblematiek
 • Stemmingsproblematiek
 • Tics en/of dwang
 • Traumata
 • Verstandelijke beperkingen

Zorgaanbod

 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Diagnostiek
 • E-Health
 • EMDR
 • Groepstherapie
 • Individuele therapie
 • Oplossingsgerichte therapie

Dienstaanbod

 • Groepstrainingen
 • Intelligentie en didactisch onderzoek
 • Mindfulness
 • Psychodiagnostiek
 • Psychologische behandeling
 • School- en beroepskeuzebegeleiding
Terug naar het ledenoverzicht