Stichting Plekzat

Praktijkinformatie

Stichting Plekzat
Melkweg 13
9306 TC Alteveer Gemeente Noordenveld
050 50 13 521

Beschrijving

Stichting Plekzat is gestart als logeerhuis voor kinderen met gedragsstoornissen (type zorgboerderij maar dan zonder agrarische achtergrond). Kinderen komen eens per 2 of 4 weken een weekend logeren of verblijven bij ons tijdens schoolvakanties zodat het thuisfront even op adem kan komen.

Daarnaast verzorgen we naschoolse opvang, meestal op de woensdagmiddagen, en bieden indien gewenst kind én ouders ambulante individuele begeleiding thuis.

Helaas lukt het niet altijd om kinderen thuis te laten wonen. Daarom zijn we naast het logeerhuis ook een wooninitiatief. Wij, Henk en Dian als gezinshuisouders, bieden samen met onze medewerkers een gestructureerde maar ook warme en beschermende woonomgeving. De kinderen kunnen bij ons blijven wonen zolang die nodig is.

Omdat veel kinderen niet alleen thuis problematiek kennen maar ook op school, zijn we tevens gestart met onze zogenaamde Renn5. Hier bieden we tijdens schooltijden dagbesteding aan, gericht op het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van onderwijs. Dit is speciaal bedoeld voor kinderen die niet meer welkom zijn op Renn4 of speciaal onderwijs. Het doel is altijd, indien mogelijk, om terug te keren naar regulier onderwijs. We werken dan ook heel nauw samen met de betreffende scholen.
Stichting Plekzat is AWBZ erkend voor (tijdelijk en langdurig) verblijf, pers. verzorging en begeleiding.

Aandachtsgebieden

  • Aandachts- en concentratieproblemen
  • Autisme Spectrum Stoornissen
  • Gedragsproblematiek
  • Verstandelijke beperkingen

Zorgaanbod

  • Groepstherapie
  • Individuele therapie

Dienstaanbod

  • Groepstrainingen
Terug naar het ledenoverzicht