Veni Etinam

Praktijkinformatie

Veni Etinam
Annerweg 7
9471KS Zuidlaren
0630711039

Beschrijving

Veni Etinam is een instelling die zich bezig houdt met het begeleiden van jongeren.

De missie van Veni Etinam is primair om jongeren die zijn uitgevallen in het onderwijs duurzaam te (her)plaatsen in het onderwijs. We streven ernaar om dit voor de opdrachtgever en de cliënten zo efficiënt mogelijk te doen binnen één schooljaar. Omdat ons kader ontwikkeling is begeleider we ook oudere jongeren die in een uitzichtloze positie zijn beland. Persoonlijke ontwikkeling van onze cliënt is leidend.
De missie bereiken we grotendeels door cliënten te helpen om diploma’s te behalen, zodat ze makkelijker een baan kunnen vinden en vasthouden. Daarnaast zetten we in op gedragsverandering en zelfredzaamheid. Iemand die vastloopt in het leven staan we bij om uit de vicieuze cirkel te breken. Door een cliënt te ondersteunen bij het inslijten van vaardigheden bereiken we dat deze zich zoveel mogelijk duurzaam zelfstandig in de maatschappij staande kan houden.
1.2 Visie
• De cliënt wordt zoveel mogelijk direct, laagdrempelig en out-reachend benaderd.

• Er wordt gewerkt, gedacht en gehandeld vanuit de gedachte van een multidisciplinair behandelteam waarbij een open cultuur bestaat zodat de samenwerking optimaal is.

• Kennis en kwaliteit staan hoog in het vaandel.

• Binnen één schooljaar wordt een cliënt herplaatst binnen het onderwijs, indien dit mogelijk is. Is dit niet mogelijk, dan volgt een advies voor een alternatief traject.

• Er wordt maatschappelijk verantwoord ondernomen.

Er zitten veel gunstige neveneffecten aan deze visie. Cliënten doen minder een beroep op uitkeringen en ziektekosten omdat ze zichzelf kunnen onderhouden doordat ze bijvoorbeeld diploma’s hebben of aan het werk gaan. Een uitvloeisel van punt 2 en 3 is dat we deze werkwijze gaan perfectioneren en door middel van wetenschappelijk onderzoek gaan onderbouwen zodat deze manier van werken uiteindelijk methodisch wordt. Ontwikkeling en onderzoek vinden we erg belangrijk. Om duurzaam en preventief in te steken op de belastbaarheid van de ziektekosten én om dit in de toekomst te minimaliseren, moet er een stop komen op inefficiënte en geld verspillende zorg. De regie moet terug naar de klant en eigen kracht is de richting van de toekomst. Zelfredzaamheid door een goed gefundeerde basis en een zo hoog mogelijke opleiding of een zinvolle dagbesteding die geen geld kost, maar dit juist op levert, is de visie die wij voor ogen hebben.

Aandachtsgebieden

 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Angstproblematiek
 • Autisme Spectrum Stoornissen
 • Gedragsproblematiek
 • Intelligentie
 • Opvoedingsondersteuning
 • Rouw
 • Scheidingsproblematiek
 • Traumata

Dienstaanbod

 • Groepstrainingen
 • School- en beroepskeuzebegeleiding
Terug naar het ledenoverzicht