Focus-Jeugd & Gezin

Praktijkinformatie

Focus-Jeugd & Gezin
Jan Mankeshof 107
7944GT Meppel
0522-474914

Beschrijving

Jeugd & Gezin

Missie en Visie

Missie
Focus begeleidt jongeren en jongvolwassenen bij het vinden van hun weg in de hectiek en complexiteit van de samenleving.

Visie
Focus gaat ervan uit dat ieder persoon de antwoorden op zijn problemen of struikelblokken al in zich heeft. Focus gaat in het behandeltraject samen met de cliënt op zoek om deze antwoorden te (her)vinden.

Het coachen en begeleiden van elke jongere/jongvolwassene en/of ouder is individueel en de begeleiding is maatwerk. Focus is van mening dat de basis van elk traject in de persoonlijke kracht van de cliënt ligt.

Waar mogelijk vindt de begeleiding in de eigen, vertrouwde leefomgeving van de cliënt plaats (ambulante begeleiding). Mocht dit niet mogelijk of wenselijk zijn, vindt de begeleiding op de locatie van Focus plaats.

Trajecten

Het doel van het begeleidingstraject door Focus-Jeugd & Gezin is dat de cliënt zo snel mogelijk zonder hulp verder kan met zijn leven.

* Lichte ambulante begeleiding; maximaal 12 begeleidingsuren (POD4).
* Middelmatige ambulante begeleiding; tussen 12 en 20 begeleidingsuren (POD5).
* Bij de zwaarste ambulante begeleiding; indien voor langere tijd ondersteuning noodzakelijk is (POD6).
Bij elke vorm van ambulante begeleiding geldt dat zo veel mogelijk het eigen netwerk en de persoonlijke kracht van de cliënt wordt ingezet.
* Begeleid kamer wonen; dit is een traject wat gemiddeld zo`n 9 maanden duurt. De woning waar de zorg plaats vindt kan door de cliënt zelf worden gehuurd of ter beschikking gesteld worden door de des betreffende gemeente(POD8).
* Beschermd wonen; dit is een traject wat een langdurig karakter kan hebben. De woning waar de zorg plaats vindt kan door de cliënt zelf worden gehuurd of ter beschikking gesteld worden door de des betreffende gemeente(POD8).

Kwaliteit

Focus heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Alle specialisten die voor of samen met Focus werken zijn vakbekwaam, bevoegd en (indien vereist) aangesloten bij de eigen beroepsvereniging en houden zich aan de daarbij behorende gedragscodes. Alle specialisten beschikken over een actuele Verklaring Omtrent Gedrag.

Aandachtsgebieden

 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Angstproblematiek
 • Autisme Spectrum Stoornissen
 • Gedragsproblematiek
 • Opvoedingsondersteuning
 • Traumata
 • Verstandelijke beperkingen

Zorgaanbod

 • Cognitieve Gedragstherapie
 • EMDR
 • Individuele therapie
 • Oplossingsgerichte therapie

Dienstaanbod

 • Psychologische behandeling
 • School- en beroepskeuzebegeleiding
Terug naar het ledenoverzicht