de Poort

Praktijkinformatie

de Poort
Brinkstraat 34
7901LA Hoogeveen
0528-35 44 34

Beschrijving

Praktijk voor Orthopedagogisch Onderzoek en Remedial Teaching
Praktijk voor kinderen en jeugd tot 18 jaar. Praktijk richt zich op kinderen met leerproblemen, zoals lees-, spelling- en/of rekenproblemen (dyslexie en dyscalculie). Ontwikkelingsproblemen, zoals AD(H)D en autisme spectrum stoornis en sociaal-emotionele problemen, zoals faalangstreductietraining, motivatieproblemen en gedragsproblemen.Begeleiding trainingsprogramma Braingame Brian in het kader van AD(H)D problematiek.

Aandachtsgebieden

 • Dyscalculie
 • Dyslexie
 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Angstproblematiek
 • Autisme Spectrum Stoornissen
 • Gedragsproblematiek
 • Hoogbegaafdheid
 • Intelligentie
 • Opvoedingsondersteuning

Zorgaanbod

 • Diagnostiek
 • Individuele therapie

Dienstaanbod

 • Intelligentie en didactisch onderzoek
 • Remedial teaching
 • Supervisie
 • Psychodiagnostiek
 • Psychologische behandeling
Terug naar het ledenoverzicht