Praktijk van der Vinne

Praktijkinformatie

Praktijk van der Vinne
De Zaaier 4
7908 MA Hoogeveeen
06-27838245

Beschrijving

Psychologische zorg voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

Aandachtsgebieden

 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Angstproblematiek
 • Dyscalculie
 • Dyslexie
 • Eetstoornissen
 • Gedragsproblematiek
 • Hoogbegaafdheid
 • Intelligentie
 • Opvoedingsondersteuning
 • Psychosomatische klachten
 • Rouw
 • Scheidingsproblematiek
 • Stemmingsproblematiek
 • Tics en/of dwang
 • Traumata
 • Verstandelijke beperkingen

Zorgaanbod

 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Diagnostiek
 • E-Health
 • EMDR
 • Groepstherapie
 • Individuele therapie
 • Medicatie
 • Mindfulness based cognitieve therapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Schematherapie

Dienstaanbod

 • Groepstrainingen
 • Intelligentie en didactisch onderzoek
 • Psychodiagnostiek
 • Psychologische behandeling
 • School- en beroepskeuzebegeleiding
Terug naar het ledenoverzicht