Fievelekwint Floreren

Praktijkinformatie

Fievelekwint Floreren
De Vledders 2
9434 TD Eursinge
0630543335

Beschrijving

Orthopedagogisch Bureau voor onderzoek, advies en begeleiding bij leer- en gedragsproblemen bij jeugdigen

Aandachtsgebieden

 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Angstproblematiek
 • Autisme Spectrum Stoornissen
 • Dyscalculie
 • Dyslexie
 • Gedragsproblematiek
 • Hoogbegaafdheid
 • Intelligentie
 • Opvoedingsondersteuning
 • Psychosomatische klachten
 • Stemmingsproblematiek
 • Tics en/of dwang
 • Verstandelijke beperkingen

Zorgaanbod

 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Diagnostiek
 • Groepstherapie
 • Individuele therapie
 • Oplossingsgerichte therapie

Dienstaanbod

 • Groepstrainingen
 • Intelligentie en didactisch onderzoek
 • Psychodiagnostiek
 • Psychologische behandeling
 • Remedial teaching
 • School- en beroepskeuzebegeleiding
 • Supervisie
Terug naar het ledenoverzicht